Militiaweb Design Group


Kobi Net Paket pazarlama hakları

WT020250137141

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Militiaweb Design Group adına Adnan Çalışkan

Yenidoğan Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi, Park Han, No: 8/122, Bayrampaşa - İstanbul

(212) 674 00 88

1.2. ALICI:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Gümüş Paket

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI tarafından 3. madde altında ÜRÜN ÖZELLİKLERİ bölümünde açıklanan web sitesi hizmetinin ALICI'ya satışıdır.

MADDE 3- ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

3.1- Kobiler için hazırlanmış, kullanıma hazır internet sitesi, yönetici paneli, bir adet domain ve hosting hizmeti vergiler hariç satış bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda paketlere ayrılmış olarak belirtildiği gibidir. Kobi Paketi, yıllık kiralama bedeli ile satılmaktadır. Kaynak kodları SATICI adına kayıtlıdır ve kullanıcıların bu kodlara erişim ve değiştirme hakkı yoktur.

3.1.1 Gümüş Paket
Ürün Adı: Kobi Net Paket (Gümüş Paket)
Verilen Hizmet Detayı: 1 alan adı, 250 MB web hosting, 10 adet e-posta hesabı, 3 Gb aylık trafik, 1+4 sayfa web sitesi, yönetici paneli, hosting paneli (Plesk 9) ve ftp şifreleri.
Alıcıya Verilen Adet Satış Bedeli: 1 adedi 240 TL + KDV

3.1.2 Altın Paket
Ürün Adı: Kobi Paketi (Altın Paket)
Verilen Hizmet Detayı: 1 alan adı, 500 MB web hosting, 20 adet e-posta hesabı, 5 Gb aylık trafik, 1+6 sayfa web sitesi, yönetici paneli, hosting paneli (Plesk 9) ve ftp şifreleri.
Alıcıya Verilen Adet Satış Bedeli: 1 adedi 360 TL + KDV

3.1.3 Platin Paket
Ürün Adı: Kobi Paketi (Platin Paket)
Verilen Hizmet Detayı: 1 alan adı, 1000 MB web hosting, sınırsız e-posta hesabı, sınırsız aylık trafik, 1+9 sayfa web sitesi, yönetici paneli, hosting paneli (Plesk 9) ve ftp şifreleri.
Alıcıya Verilen Adet Satış Bedeli: 1 adedi 480 TL + KDV

3.2- Ödeme Şekli: ALICI, satın aldığı ürünün bedelini yıllık olarak nakden veya döneme ait taksit koşullarına uygun olarak kredi kartı ile ödeyebilir.

3.3- ÜRÜN, kullanıcıya ait alan adı altında, boş veri tabanı ile teslim edilir. Siteye ait bilgilerin doldurulması ve verilerin yüklenmesi ALICI'ya aittir. SATICI, ürünün teknik desteği ve/veya veri girişi ile ilgili belirleyeceği fiyatı kendisi tespit eder ve ödeme nakden alınır.

3.4- ÜRÜN'e ait kaynak kodları, telif hakları gereğince SATICI'ya aittir ve hiçbir koşulda ALICI'ya verilmez. Kodlara zoraki erişim sağlandığı veya kodların kopyalanıp farklı isimle satıldığı tespit edildiğinde, telif hakları uyarınca İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

3.5- ALICI'ya verilecek ftp hesabı, ana dizindeki "upload" klasörüne tanımlanacaktır. ALICI'nın ana dizindeki kaynak kodlara erişimi kapalıdır.

3.6- Bir yıllık domain ve hosting hizmeti ücretsiz olarak verilmektedir. Bir yılın sonunda, yenileme bedeli Militiaweb tarafından müşteriden alınacaktır.

3.7- Hosting ve mail sınırının aşılması durumunda, ekstra hizmet müşteriye fatura edilecektir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şeklini okuyup bilgi sahibi olduğunu beyan eder.

4.2- ALICI, peşinen aldığı paketi, dijital ortamda ve kopyalanabilir olduğu için iade etme hakkına sahip değildir.

4.3- Sözleşme konusu ürünün teslimatı (yayına girmesi) için ürün bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmemiş ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir ve tüm verileri silme yetkisine sahiptir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 8. maddesinin 2. fıkrasına göre; "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir."

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 8. maddesinin 4. fıkrasına göre; "Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz."

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME

Sözleşmeden ya da sözleşmenin maddelerinin yorumundan doğan anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.